پنجشنبه 9 مهر 1394ده گؤنده ریلیب
بؤلوم | بایاتیلار       یازار :  ائلچی بئی
+0 به یه ن(بپسند)

مفهوم: لالایی که مادر برای فرزند خود می خواند و آرزوی بزرگ شدن کودک خود را می کند تا در زیر سایه کودک خود به راحتی زندگی کند.

لالایی ها همان بایاتی هایی هستند که مادران برای کودکان خود  می خوانده اند.

لای لای دئدیم یاتاسان

قیزیل گوله باتاسان

قیزیل گولون ایچینده

شیرین یوخی تاپاسان


File:Nagiyev Childs.jpg

دختران و پسران موسی نقی‌یف