پنجشنبه 9 مهر 1394ده گؤنده ریلیب
بؤلوم | بایاتیلار       یازار :  ائلچی بئی
+0 به یه ن(بپسند)

آذربایجانیها مردمانی شاعر مسلکند ، با هر پدیدهء طبیعی و رخداد اجتماعی که مواجه شوند ، احساسات خود را با زبان شعر بیان می کنند . ویژگی های بایاتی ها این است که از زندگی و نیازهای مردم ساده و عادی بر می خیزد و در قالب الفاضی روان شکل می گیرند.

(غم و اندوه)

آغلارام آغلار کیمی

دردیم وار داغلار کیمی

خزان اولدوق توکولدوخ

ویرانا باغلار کیمی

867459165-parsnaz-ir.jpg