شنبه 25 بهمن 1393ده گؤنده ریلیب
بؤلوم | بایاتیلار       یازار :  ائلچی بئی
+0 به یه ن(بپسند)


9117f874fc1b1ac989bf7ac042c34bda-425

قوچاق آت نالی ساخلار

Qoçaq at nalı saxlar
پتکلر بالی ساخلار
Pətəklər balı saxlar
معرفت هر اینساندا
Mərifət hər insanda
روحی صفالی ساخلار
Ruhi səfalı saxlar